Formularz rejestracji

ZGŁOSZENIE PODOPIECZNEGO
Imię dziecka *
Nazwisko dziecka *
Data urodzenia
Imię dziecka
Data urodzenia *
Nazwisko dziecka
Telefon rodzica *
E-mail rodzica *
Ulica i numer *
Kod pocztowy * Miejscowość *
 
 
Dane rodzica / opiekuna prawnego
Imię i nazwisko *
imię i nazwisko rodzica/opiekuna uczestniczącego w Majówce
 
Zestawienie opłat
 
Forma płatności
Wybierz formę płatności  
 
Uwagi